8 Renove, 1180 Uccle, Rue Jean Burgers 2
– 7850 Enghien, Belgie

8 Renove, 1180 Uccle, Rue Jean Burgers 2 – 7850 Enghien, Belgie

M: +32 470/30.93.83 | T: +322/319.45.45

info@vulcan-belgie.be

made-in-germany

De Vulcan-technologie - Hoe werkt de elektronische kalksteenbescherming?

Vulcan is de milieuvriendelijke oplossing voor waterontharding. Het systeem werkt zonder toevoeging van zouten of chemicaliën, maar door de fysieke eigenschappen van de kalksteenkristallen te wijzigen. Door de behandeling verliest kalksteen zijn hechtingsvermogen. Vulcan bevindt zich aan de buitenkant van de waterleiding en heeft om te werken geen rechtstreeks contact met het water nodig.

Vulcans gecomputeriseerde microchip stuurt het elektronische systeem en genereert de Vulcan-impulstechnologie. Die elektronische impulsen worden overgebracht via de twee rond de buis gewikkelde impulsbanden. Deze twee banden interageren en wekken een elektronisch veld op dat de vloeibare calciumkristallen in het water wijzigt.

vulcan before and after pipe how vulcan technology works

Kalksteen veroorzaakt aanzienlijke problemen

  • Het blokkeert de leidingen
  • Het maakt oppervlakken dof
  • Het veroorzaakt mechanische problemen
  • Het verhoogt de verwarmingskosten
  • Rust accumulation in the pipe that leads to corrosion
  • Kalkaanslag gaat gepaard met hoge schoonmaakkosten
  • Roestafzetting doet de leidingen corroderen
scale

Hoe kan Vulcan die problemen oplossen?

1. Vulcan voorkomt dat kalksteen zich afzet in leidingen en toestellen

Zonder de behandeling met de Vulcan-impulstechnologie gaan de kalksteendeeltjes snel samenklitten en in uw leidingen en toestellen een harde aanslag vormen. Onze gepatenteerde technologie wijzigt de structuur van het calcium en magnesium via een proces van elektroforese. De kristallen krijgen een staafvormige structuur die ze soepel maakt en hun klittend karakter wegneemt. Kalksteen is nu waarneembaar als een fijn poeder dat vlot wegspoelt. Vulcan voorkomt ook dat zich nieuwe aanslag vormt. Naarmate meer staafvormige kristallen worden gevormd, worden de voordelen van een systeem ter preventie van kalksteen almaar duidelijker.

De Vulcan-waterbehandeling vormt monokristallen.

Wanneer monokristallen worden gevormd, blijven die in het leidingensysteem zo lang mogelijk groeien en zich ontwikkelen. Hoe langer de kristallen, hoe meer tijd ze nodig hebben om te verbrokkelen. Monokristallen groeien het snelst in warm water en gaan daardoor langer mee. Daarom werkt het Vulcan-effect in koud water nog een tweetal dagen en in warm water tot een week door.

reduction of scaling before reduction of scaling  after

2. Vulcan saneert voorzichtig uw leidingen

Als hard water niet wordt behandeld, vinden tegelijkertijd twee processen plaats:

a. Calciumkristallen zijn extreem klittend en gaan zich aan elkaar en aan de leidingen hechten. Ze vormen zo een aanslag die een nevenproduct voortbrengt dat we kennen als koolzuur (H2CO3).

b. Dat koolzuur breekt de bestaande kalkaanslag weer af. Dat noemen we het ‘natuurlijke oplossingsproces’. Helaas gaat de opbouw van kalkaanslag veel sneller dan het ‘natuurlijke oplossingsproces’. Een kalksteenlaag wordt zo almaar dikker en de diameter van de buizen almaar kleiner.

Ca(HCO3)2 + Vulcan -> CaCo3 + CO2 + H2O
calcium-waterstof-carbonaat Vulcan impuls Mono-kristal kooldioxide water

De Vulcan-waterbehandeling keert de snelheid van het ‘natuurlijke oplossingsproces’ en het kalkaanslagproces om. De monokristallen zijn hun hechtingsvermogen kwijt en kunnen daarom geen aanslag meer vormen. Ze vertragen het verkalkingsproces. De balans is nu omgekeerd en het koolzuur verwijdert het kalksteen sneller dan het zich nog kan vormen. Het koolzuur blijft kalksteen oplossen en mettertijd zullen de afzettingen uit de leidingen verdwenen zijn.

reduction of scaling faster daily scale growth

Opgelost kalksteen verwijdert ook roest

Wanneer zich kalksteen afzet, zullen ook ijzerdeeltjes uit het water zich aan die laag gaan hechten. Samen met het kalksteen vormen ze binnen de buizen een harde, rode afzetting. Wanneer de Vulcan-behandeling het kalksteen verwijdert, verdwijnt ook de roest. Dat is een langzaam proces, waarbij de afzettingen geleidelijk in het water zullen oplossen en wegvloeien. En omdat het om natuurlijke mineralen gaat, blijft het water veilig om te drinken.

reduction of rust

Kalksteenafzetting verwijderen houdt ook in dat de bacteriën verdwijnen

Bacteriën ontwikkelen zich op en in de kalkaanslag. Die verdwijnt door de Vulcan-behandeling, die meteen ook de ’broedplaats’ voor de bacteriën wegneemt.

reduction of bacteria

3. Vulcan voorkomt roestschade en perforaties

In alle metalen leidingen die in contact komen met hard water, vindt ijzer- en koperoxidatie plaats. Na verloop van tijd kan die oxidatie het leidingensysteem beginnen corroderen.

De Vulcan-impulstechnologie leidt tot een elektroforese-effect en brengt op de leiding een beschermend metaalcarbonaatlaagje aan. Afhankelijk van het materiaal van de buis bestaat dat uit koper-, ijzer- of zinkcarbonaat dat zich afzet op alle glanzende metaaloppervlakken. Dat laagje beschermt de leidingen tegen agressieve stoffen die corrosie kunnen veroorzaken.

how it works

The Vulcan Impulse Bands

Vulcan operates with customized isolated copper impulse bands that are designed to firmly connect to the pipe. They are extremely thin and flexible with minimized isolation. This way, they achieve minimal spacing loss and maximize the direct-contact-ratio to 97.5%. Their special copper material with a high alloy purity degree guarantees the best possible transfer output. The copper treatment bands are a crucial factor to the performance of the water treatment.

The pipe diameter/treatment area ratio

The impulse bands cover the surface area that is vital for the treatment. The surface of the pipe that is covered by the impulse band is the “treatment area”. This area needs to be large enough to ensure that the impulses are transmitted through the pipe.

Behandeling met standaardkabels vs. Vulcan-impulsband

andere kabels

Vulcan-impulsband

impulse band comparison impulse band

Behandelruimte

Vergelijking:

The Vulcan Impulse Bands accumulate more direct contact compared to round cables as there is less spacing. The direct contact ratio reaches 97,5%.