Vulcan in België

☎  +322/319.45.45

Vulcan anti-scale system

De Vulcan-technologie


Hoe werkt de elektronische kalksteenbescherming?


vulcan technology

Vulcan is de milieuvriendelijke oplossing voor waterontharding. Het systeem werkt zonder toevoeging van zouten of chemicaliën, maar door de fysieke eigenschappen van de kalksteenkristallen te wijzigen. Door de behandeling verliest kalksteen zijn hechtingsvermogen. Vulcan bevindt zich aan de buitenkant van de waterleiding en heeft om te werken geen rechtstreeks contact met het water nodig.

Vulcans gecomputeriseerde microchip stuurt het elektronische systeem en genereert de Vulcan-impulstechnologie. Die elektronische impulsen worden overgebracht via de twee rond de buis gewikkelde impulsbanden. Deze twee banden interageren en wekken een elektronisch veld op dat de vloeibare calciumkristallen in het water wijzigt.
 before and after using Vulcan
Een buizensysteem voor en
na het gebruik van Vulcanvulcan effect before and after
Een koeltorensysteem voor en
na het gebruik van Vulcan
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Kalksteen veroorzaakt aanzienlijke problemen

Kalkaanslag zet zich af in leidingen, op verwarmingselementen en op dure toestellen. Het veroorzaakt tal van problemen:
  • Het blokkeert de leidingen
  • Het maakt oppervlakken dof
  • Het veroorzaakt mechanische problemen
  • Het verhoogt de verwarmingskosten
  • Kalkaanslag gaat gepaard met hoge schoonmaakkosten
  • Roestafzetting doet de leidingen corroderen
Hoe langer u de kalksteenproblemen laat aanslepen, hoe meer schade uw systeem zal oplopen. Dat kan tot gevolg hebben dat u de leidingen moet vervangen en nieuwe apparatuur moet installeren.
 

scale problems


scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Hoe kan Vulcan die problemen oplossen?


1. Vulcan voorkomt dat kalksteen zich afzet in leidingen en toestellen

Zonder de behandeling met de Vulcan-impulstechnologie gaan de kalksteendeeltjes snel samenklitten en in uw leidingen en toestellen een harde aanslag vormen. Onze gepatenteerde technologie wijzigt de structuur van het calcium en magnesium via een proces van elektroforese. De kristallen krijgen een staafvormige structuur die ze soepel maakt en hun klittend karakter wegneemt. Kalksteen is nu waarneembaar als een fijn poeder dat vlot wegspoelt. Vulcan voorkomt ook dat zich nieuwe aanslag vormt. Naarmate meer staafvormige kristallen worden gevormd, worden de voordelen van een systeem ter preventie van kalksteen almaar duidelijker.
 


Vulcan Technology against scale
     
De Vulcan-waterbehandeling vormt monokristallen.
Wanneer monokristallen worden gevormd, blijven die in het leidingensysteem zo lang mogelijk groeien en zich ontwikkelen. Hoe langer de kristallen, hoe meer tijd ze nodig hebben om te verbrokkelen. Monokristallen groeien het snelst in warm water en gaan daardoor langer mee. Daarom werkt het Vulcan-effect in koud water nog een tweetal dagen en in warm water tot een week door.
 
Vulcan Technology
     
vulcan descaler    
     

2. Vulcan saneert voorzichtig uw leidingen

Als hard water niet wordt behandeld, vinden tegelijkertijd twee processen plaats:
a. Calciumkristallen zijn extreem klittend en gaan zich aan elkaar en aan de leidingen hechten. Ze vormen zo een aanslag die een nevenproduct voortbrengt dat we kennen als koolzuur (H2CO3).

b. Dat koolzuur breekt de bestaande kalkaanslag weer af. Dat noemen we het ‘natuurlijke oplossingsproces’. Helaas gaat de opbouw van kalkaanslag veel sneller dan het ‘natuurlijke oplossingsproces’. Een kalksteenlaag wordt zo almaar dikker en de diameter van de buizen almaar kleiner.

Vulcan Processes

De Vulcan-waterbehandeling keert de snelheid van het ‘natuurlijke oplossingsproces’ en het kalkaanslagproces om. De monokristallen zijn hun hechtingsvermogen kwijt en kunnen daarom geen aanslag meer vormen. Ze vertragen het verkalkingsproces. De balans is nu omgekeerd en het koolzuur verwijdert het kalksteen sneller dan het zich nog kan vormen. Het koolzuur blijft kalksteen oplossen en mettertijd zullen de afzettingen uit de leidingen verdwenen zijn.
 


Vulcan Technology
     
Opgelost kalksteen verwijdert ook roest
Wanneer zich kalksteen afzet, zullen ook ijzerdeeltjes uit het water zich aan die laag gaan hechten. Samen met het kalksteen vormen ze binnen de buizen een harde, rode afzetting. Wanneer de Vulcan-behandeling het kalksteen verwijdert, verdwijnt ook de roest. Dat is een langzaam proces, waarbij de afzettingen geleidelijk in het water zullen oplossen en wegvloeien. En omdat het om natuurlijke mineralen gaat, blijft het water veilig om te drinken.
 
Vulcan against rust
     
Kalksteenafzetting verwijderen houdt ook in dat de bacteriën verdwijnen
Bacteriën ontwikkelen zich op en in de kalkaanslag. Die verdwijnt door de Vulcan-behandeling, die meteen ook de ’broedplaats’ voor de bacteriën wegneemt.
  Vulcan against bacteria
     
vulcan descaler    
     

3. Vulcan voorkomt roestschade en perforaties

In alle metalen leidingen die in contact komen met hard water, vindt ijzer- en koperoxidatie plaats. Na verloop van tijd kan die oxidatie het leidingensysteem beginnen corroderen.

De Vulcan-impulstechnologie leidt tot een elektroforese-effect en brengt op de leiding een beschermend metaalcarbonaatlaagje aan. Afhankelijk van het materiaal van de buis bestaat dat uit koper-, ijzer- of zinkcarbonaat dat zich afzet op alle glanzende metaaloppervlakken. Dat laagje beschermt de leidingen tegen agressieve stoffen die corrosie kunnen veroorzaken.
 
Vulcan Protective Layer

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint