Vulcan in België

☎  +322/319.45.45

Vulcan anti-scale system

Het probleem met kalksteen en roest


Wat is kalksteen?

Kalksteen bestaat hoofdzakelijk uit magnesium en calcium, twee mineralen die op zich wel vrij gezond zijn. Dat zijn ze evenwel niet voor uw waterleiding. De problemen beginnen wanneer die mineralen afzettingen gaan vormen in de leidingen, op toestellen of op oppervlakken rond de buizen. Die kalksteenproblemen zijn frequenter en ernstiger in streken met hard water, aangezien dat water een hogere concentratie aan calcium bevat.
 
scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Hoe kalksteenproblemen ontstaan?

Wanneer hard water door een buizensysteem stroomt, zal wellicht kalksteenvorming optreden. Het calcium dat in hard water zit, kristalliseert en pakt samen tot harde, klittende structuren (zie obr. 1). Die kristalstructuren zullen blijven groeien en zich hechten aan andere oppervlakken waarmee ze in contact komen. Na verloop van tijd vormen zich grote, harde kalksteenafzettingen.

Kalksteen ontwikkelt zich bijzonder snel telkens als de waterdruk verandert. Dat is het geval wanneer waterstromen van richting veranderen, afbuigen of elkaar kruisen en er turbulentie ontstaat. Het kan ook gebeuren wanneer het water via een kraantje de leidingen verlaat. Die drukval versnelt de vorming van calciumkristallen en kalkaanslag.
 

scale problem heater

scale problem heating element
     
vulcan descaler

Andere problemen door kalksteen: roest en bacteriën

Kalksteen leidt tot grote problemen als het in de leidingen blokkerende wanden vormt. En helaas bevat de kalksteenlaag nog andere ongewenste en mogelijk schadelijke stoffen die een nog groter gevaar inhouden.
 
rust and bacteria
     
vulcan descaler
     

In kalksteen komt vaak roest voor

De bouwstenen van kalksteen zijn calcium en magnesium. Men zou derhalve kunnen denken dat kalksteen een witte kleur moet hebben. En toch is kalksteen doorgaans bruin! Dat komt omdat in een zich opbouwend kalksteenlaagje ook geoxideerde ijzerdeeltjes ingesloten raken. Roest gaat zich stevig afzetten op uw leidingen en ligt aan de basis van ernstige problemen zoals corrosie.
 

rust problem
     
vulcan descaler
     

Kalksteen is een broedplaats voor bacteriën

Kalksteenafzettingen vormen een perfecte broedplaats voor bacteriën en andere micro-organismen. De ongelijke afzettingen met hun ruwe oppervlak vertonen kleine holten die een gedroomde schuilplaats vormen waarin bacteriën zich kunnen nestelen. Kalksteenlagen houden het gevaar in van een verhoogde concentratie aan potentieel gevaarlijke bacteriën, ongeacht of het om warm of koud water gaat.
 

scale and bacteria problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Andere problemen met kalksteen en roest

 • Verstopte waterleiding
 • Verminderde waterdruk door een kleinere buisdiameter
 • Corrosie en roestvorming
 • Bacteriën in uw drinkwater
 • Voortdurend herstellen en vervangen van beschadigde huishoudapparaten
 • Beschadiging en vervanging van het hele waterleidingsysteem
 • Verminderde energie-efficiëntie van het warmwatersysteem en hogere stookkosten
 • Doffe oppervlakken in keuken en badkamer
 • Hoge schoonmaakkosten en agressieve chemische schoonmaakproducten nodig
 • Slecht werkende apparaten
 • Hoge onderhoudskosten
 • Productievertraging door onderhoud en schoonmaken, wat leidt tot inefficiëntie en de productieplanning op de helling zet
 • Verminderde algemene productiviteit
 Scale Problems


Scale Problems

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint